Przedszkole Miejskie nr 72
w Łodzi

O nas

  • Nasze przedszkole mieści się w budynku wolno stojącym, w bliskim sąsiedztwie dwóch parków.
  • Obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 2,5 - 6 lat.
  • W przedszkolu funkcjonują 4 grupy przedszkolne. Każda grupa posiada przestronną, dobrze wyposażoną salę do zajęć. Dysponujemy ponadto salą gimnastyczną do zajęć ruchowych i imprez ogólnoprzedszkolnych.
  • Mamy własną kuchnię, w której przygotowywane są trzy posiłki dziennie.
  • Posiadamy duży teren do zabaw na świeżym powietrzu. Wyposażony jest w piaskownice i bezpieczne urządzenia ogrodowe.
  • Na terenie ogrodu przedszkolnego znajduje się plac zabaw "Radosna szkoła".
  • Teren zielony wokół przedszkola porośnięty jest drzewami i krzewami ozdobnymi.
  • Całość zabezpieczona ogrodzeniem.
  • Nasze przedszkole realizuje kierunki polityki oświatowej państwa, m.in.: 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów; wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów; kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego; rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
  • Nasze przedszkole realizuje zagadnienia z planu pracy przedszkola m.in: nauka wierszy i piosenek.