Planowane wycieczki i spotkania  

Minione wycieczki i spacery :: Minione imprezy w przedszkolu < powrót

27 listopada 2013 roku przyjechał do  nas teatr "Pacuś", który wystawił przedstawienie kukiełkowe pt. "Przygody Wróbelka Elemelka". Opowieść o Wróbelku Elemelku miała zaczerpnięty tytuł z klasyki literatury dziecięcej, ale treść była odkrywczo nowa, twórcza i związana z nauką zasad grzeczności, poprawnego zachowania się  w przedszkolu i szkole. Profesjonalnie oraz ekspresyjnie przygotowany teatrzyk bardzo podobał się dziecięcej publiczności.