Teatrzyk "Ekologiczne Przypadki Panny Agatki"

27 listopada 2015 roku przyjechał do nas Teatr Maska, który wystawił przedstawienie pt. "Ekologiczne Przypadki Panny Agatki". Bajka była okazją do przypomnienia wielu zasad poprawnych zachowań ekologicznych i także utrwalenia, przypomnienia wiedzy i wiadomości na temat szeroko pojetej ekologii.