Przedszkole Miejskie nr 33 w Łodzi

Programy

W roku szkolnym 2019/ 2020 wiodącym programem zatwierdzonym przez radę Pedagogiczną
jest pozycja "Zabawy z porami roku" E. Kalinowskiej i B. Szuchalskiej.

W naszym przedszkolu:

- realizujemy podstawę programową zgodnie z wymaganiami MEN, w oparciu o najlepsze programy.

- realizujemy programy edukacyjne, promujące zdrowie oraz ekologię m.in.:
„Czyste powietrze wokół nas”, „Mamo , Tato, wolę wodę!”

- zachęcamy dzieci do działań artystycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik,
narzędzi i materiałów rozwijając wyobraźnię i ekspresję twórczą

- w poszerzonym zakresie rozwijamy sprawność fizyczną dzieci
codziennie prowadząc gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej i w ogrodzie przedszkolnym

 

Realizujemy programy autorskie nauczycieli:

- ruchowe „Ruch to zdrowie”

- plastyczne „Mały artysta”

- bajkoterapii „Bajki – utulanki”

- logopedyczne