Przedszkole Miejskie nr 33 w Łodzi

Kadra

Kadrę stanowi zespół oddanych dzieciom ludzi -
nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, specjaliści: logopeda oraz psycholog.

- wychowania przedszkolnego
- nauczania początkowego zintegrowanego
- pedagogiki wspierającej
- pedagogiki opiekuńczo wychowawczej
- reedukacji
- gimnastyki korekcyjnej
- logopedii