Przedszkole Miejskie Nr 233 
93-642 £ód¼
ul. Kolumny 301


tel. 42 649-98-68
e-mail pm233@op.pl