link do bip

 

 


Szanowni Państwo!


Informuję,że w bieżacym roku szkolnym 2019/2020 przedzkole będzie otwarte w okresie wakacyjnym (lipiec,sierpień) na dotychczasowych warunkach.

Kierując sie bezpieczeństwem dzieci,nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkole będzie fukcjonowało w reżimie sanitarnym,zgodnie z procedurą i zasadami wcześniej wprowadzonymi na podstawie Wytycznych GIS,organizując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.Do przedszkola na okres wakacji,będa przyjmowane dzieci rodziców,którzy nie mogą zapewnić opieki dzieciom,uczęszczające do naszej placówki w roku szkolnym 2019/2020.Zgłoszenia,poprzez wypełnienie załączonej karty należy składać do dyrektora przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 2020 r.


Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 208
  Małgorzata Dąbek


Szanowni Państwo!

 

Informuję, że została zmieniona decyzja Organu Prowadzącego,dotycząca otwarcia placówki. Przedszkole będzie otwarte od 26 maja 2020 r.

Przypominamy o przyniesieniu zgody na pomiar temperatury !!


Proszę o zapoznanie się z:


PROCEDURĄ FUNKCJONOWANIA RZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 208 W REŻIMIE SANITARNYM

(załącznik nr 1)


ZASADAMI PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 208 W REŻIMIE SANITARNYM

(załącznik nr 2)


ZGODĄ NA CODZIENNY POMIAR TEMPERATURY
(załącznik nr 3)


Zgodę należy przekazać w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola pracownikowi wyznaczonemu do pomiaru temperatury.Małgorzata Dąbek 


 

 

Zachęcam Państwa do wspólnego z Nauczycielkami podejmowania działań sprzyjających realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, utrwalających wcześniej zdobytą wiedzę, umiejętności oraz dostarczających dzieciom radości.


W okresie epidemii, realizując zalecenia związane ze zdalnym nauczaniem w każdy poniedziałek będziemy zamieszczały na stronie internetowej przedszkola (w zakładce dla rodziców) tygodniowe plany działań poszczególnych grup.

 

Plany będą realizowane na facebooku na profilach poszczególnych grup, których adresy podajemy poniżej:


Grupa I


Grupa II


Grupa III


Grupa IV


Grupa V

 

Rodziców, którzy nie korzystają z facebooka proszę  o podanie (sms) adresów e-mail, na które nauczycielki będą mogły wysyłać Państwu propozycje zabaw, zadań poszerzających wiedzę i umiejętności dzieci, rozwijających kreatywność, dostarczających bodźców do samodzielnego działania.

 

Wszystkim Naszym Rodzinom życzymy zdrowia, optymizmu, radości płynącej ze wspólnego działania.


Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania przedszkola w okresie epidemii proszę kierować pod adres: kontakt@pm208.elodz.edu.pl

 


Serdecznie pozdrawiam wszystkie Dzieci i Rodziców

 

Z wyrazami szacunku


Małgorzata Dąbek

 

 

W zakładce "dla rodziców" będziemy zamieszczać działania, materiały edukacyjne poszerzające wiedzę i umiejętności dzieci oraz ciekawe propozycje spędzania czasu w domu.