Przedszkole Miejskie nr 199
w Łodzi

O nas

Jesteśmy dość dużym przedszkolem. W sześciu grupach bawi się i uczy 150 dzieci. Nauczyciele i kadra wspierająca, każdego dnia troszczy się o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój i dobre samopoczucie każdego dziecka. Panująca u nas wyjątkowa i ciepła atmosfera, jest zasługą wieloletnich starań wszystkich pracowników przedszkola, naszych wychowanków oraz współpracujących z nami rodziców.

"Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi,
nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje
- przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil"

                                                                                   Janusz Korczak

Od lat realizujemy w naszej pracy pedagogicznej Zasadę „3 x P”. Na czym ona polega? Nieustannie poszukujemy nowatorskich form pracy z dzieckiem. W poszukiwaniach tych, podążamy za potrzebami dzieci. Poznajemy je od strony teoretycznej i praktycznej, uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach. Zdobytą wiedzę i umiejętności przekazujemy dzieciom, w postaci różnorodnych propozycji zajęć i zabaw. A wszystko to robimy po to, aby wspaniała myśl Janusz Korczaka mogła się urealniać każdego dnia.