link do bip

KUTNOWSKIE GRANTY OŚWIATOWE
"SIĘGAJ, GDZIE WZROK NIE SIĘGA"

 

Od 8 stycznia  2015 roku w PM nr 17 „ Niezapominajka” w ramach Kutnowskich Grantów Oświatowych pt.: „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” realizowany jest projekt edukacyjny w zakresie stymulowania i kształtowania prawidłowych emocji i zachowań u dzieci w wieku przedszkolnym pt.: „PORUSZ  EMOCJE”.
W w/w projekcie uczestniczą dzieci 4-letnie z grupy V. Nowatorstwo projektu edukacyjnego „PORUSZ EMOCJE” polega na tym, że jest pierwszym projektem kontynuującym treści z zakresu edukacji emocjonalnej
w przedszkolu.

 

Głównym celem projektu edukacyjnego jest:

 

1.Nauczenie dzieci przedszkolne określania, nazywania i wyrażania własnych emocji i zachowań a także kształtowanie postaw prospołecznych i tolerancyjnych.

 

Do głównych zadań dzieci realizujących projekt „ Porusz emocje” zaliczyłyśmy:

 

1.Kształtowanie umiejętności odczytywania stanów emocjonalnych
u siebie i swoich kolegów(rozczarowanie, rozdrażnienie, złość, radość, smutek, zawstydzenie, zadowolenie).

 

2.Rozpoznawanie i nazywanie własnych uczuć za pomocą języka ciała(mimika twarzy, gesty) w sposób aprobowany przez innych.

 

3.Wzrost motywacji do działania poprzez podwyższenie samooceny.

 

Agnieszka Szatkowska
Dorota Mikulska

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ W RAMACH KUTNOWSKICH GRANTÓW OŚWIATOWYCH:

 

1. Zajęcia 8.01.2015r. (czwartek) - godzina 15.00-16.00

2. Zajęcia 16.01.2015r. (piątek) - godzina 15.00-16.00

3. Zajęcia 22.01.2015r. (czwartek) - godzina 15.00-16.00

4. Zajęcia 05.02.2015r. (czwartek) - godzina 15.00-16.00

5. Zajęcia 12.02.2015r. (czwartek) - godzina 15.00-16.00

6. Zajęcia 19.02.2015r. (czwartek) - godzina 15.00-16.00

7. Zajęcia 05.03.2015r. (czwartek) - godzina 15.00-16.00

8. Zajęcia 12.03.2015r. (czwartek) - godzina 15.00-16.00

9. Zajęcia 02.04.2015r. (czwartek) - godzina 15.00-16.00

10. Zajęcia 09.04.2015r. (czwartek) - godzina 15.00-16.00 (Zakończenie zajęć - warsztaty z dziećmi przy udziale rodziców)

 


 

1. Zajęcia - 08.01.2015r.

 

Rozwijanie wrazliwości emocjonalnej dzieci poprzez gry i zabawy edukacyjno-terapeutyczne.

 

Cel zajęć:
* bliższe poznanie i zintegrowanie dzieci i nauczycieli, a także kształcenie postawy akceptowania siebie i innych.

 

  


 

2. Zajęcia -16.01.2015 rok

 

Rozpoznaj i nazwij emocje.

 

Cel zajęć:

*rozpoznawanie umiejętności nazywania emocji oraz uświadomienie potrzeby rozmawiania na temat uczuć

  


 

3. Zajęcia- 22.01.2015 rok

 

Wyzwalanie pozytywnych emocji poprzez uczestnictwo w tańcach indywidualnych i grupowych.

 

Cel zajęć:

*budowanie pozytywnych relacji w grupie poprzez uczestnictwo w tańcach grupowych i indywidualnych.

  


 

4. Zajęcia - 05.02.2015 rok

 

Poszerzenie repertuaru nazw emocji poprzez skojarzenia smakowe i dźwiękowe.

 

Cel:

Rozpoznawanie nazw emocji poprzez skojarzenia smakowe i dźwiękowe

  


 

5. Zajęcia - 12.02.2015 rok

 

Czy rozpoznajesz moje uczucia?

 

Cel:

Budowanie umiejętności nazywania i rozumienia własnych emocji, w tym szczególnie złości i gniewu.

  


 

6. Zajęcia - 19.02.2015 rok

 

Rozpoznaje swoje i kolegów uczucia.

 

Cel:

Budowanie umiejętnego rozmawiania na temat własnych i kolegów emocji, w tym szczególnie zlości i gniewu.

  


 

7. Zajęcia - 05.03.2015r.

 

Prezentowanie emocji w scenkach.

 

Cel zajęcia:

Rozwijanie umiejętnego rozmawiania na temat własnych przeżyć przez pryzmat skojarzen obrazowych.

  


 

8. Zajęcia - 12.03.2015 rok

 

Mowa ciała jako źródło informacji o emocjach innych ludzi.

 

Cel:

Zwrócenie uwagi na mimikę, gestykulację i ruchy całego ciała jako źródła rozpoznawania emocji u innych ludzi.

 
 

9. Zajęcia - 02.04.2015r.

 

Dostrzegam i przejawiam: życzliwość, tolerancję, dobroć, szlachetność.

 

Cel zajęć:

* rozwijanie empatii oraz budowanie pozytywnych relacji w grupie

* uświadomienie konieczności szacunku dla odczuć i przeżyć drugiego człowieka

 
 

10. Zajęcia - 09.04.2015r.

 

Warsztaty z rodzicami przy udziale dzieci  pt.: „Co mi sprawia radość a co smutek?”

 

Cele:

* Integracja dzieci, rodziców i nauczycieli.

* Uczestnicy  dostrzegają i wyrażają za pomocą mowy ciała emocje: smutek, radość, złość, gniew.

* Odreagowanie negatywnych napięć emocjonalnych