link do bip

KUTNOWSKIE GRANTY OŚWIATOWE "SIĘGAJ, GDZIE WZROK NIE SIĘGA"

realizowane w Przedszkolu Miejskim Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie
w roku szkolnym 2016/20171. Międzyprzedszkolny Konkurs Muzyczny "Muzyczna i ekologiczna Niezapominajka"


Realizatorzy zadań objetych grantem:


Agnieszka Szatkowska

Katarzyna Popielarczyk


Termin realizacji grantu:


11.04.2017 r


 

W dniu 11.04.2017 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im K. Kurpińskiego w Kutnie

odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Muzyczny realizowany w ramach Kutnowskich Grantów Oświatowych

pt.: „Muzyczna i Ekologiczna Niezapominajka”. Pani Dorota Bonawenturczak wicedyrektor Przedszkola

Miejskiego nr 17 „Niezapominajka” przywitała zaproszonych gości: p. Annę Michalską-inspektora wydziału

edukacji Urzędu Miasta Kutno, p. Małgorzatę Musiałowską- dyrektor Szkoły Muzycznej, p. Janusza

Piaszczyńskiego przedstawiciela firmy Tonsmeier, która ufundowała słodycze dla dzieci z miejskich

przedszkoli, a takżedyrektorów przedszkoli, dzieci i rodziców. Konkurs przeznaczony był dla dzieci 6letnich.

Głównym celem konkursu było rozwijanie uzdolnień, pasji muzycznych a także rozwijanie kreatywności.

I miejsce zdobyło Integracyjne Przedszkole Miejskie nr 3 „Jarzębinka”, II miejsce Przedszkole

Miejskie nr 17 „Niezapominajka”, trzecie miejsce Przedszkole Miejskie nr 16 „Calineczka”. Wyróżnienia otrzymały następujące przedszkola:Przedszkole Miejskie nr 15 „Bajka”, Przedszkole Miejskie nr 8 „Promyczek”,

Przedszkole Miejskie nr 5 „Stokrotka”.


Nagrody dla dzieci występujących w konkursie zostały ufundowane przez Prezydenta Miasta Kutno. Miłym

akcentem muzycznym podczas konkursu były występy dzieci ze Szkoły Muzycznej, które zaprezentowały

dla przedszkolaków muzyczne niespodzianki. Konkurs prowadziły nauczycielki z PM nr 17 „Niezapominajka”

w Kutnie pani Agnieszka Szatkowska i pani Katarzyna Popielarczyk.

 

 

2. Projekt edukacyjny rozwijający uczniowskie zainteresowania muzyczne "Muzyczne trofeum"


 

Realizatorzy zadań objetych grantem:

 

Monika Stolińska

Natalia Nodzak-Skowron

 

Termin realizacji grantu:

 

04.10.2016 r. - 29.12.2016 r.

 


Wyżej wymienione granty realizowane sa przy wsparciu
Prezydenta Miasta Kutno