link do bip

KUTNOWSKIE GRANTY OŚWIATOWE
"SIĘGAJ, GDZIE WZROK NIE SIĘGA"OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW Z GRUPY V

 

Od 8 stycznia  2015 roku w PM nr 17 „ Niezapominajka” w ramach Kutnowskich Grantów Oświatowych pt.: „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” realizowany jest projekt edukacyjny w zakresie stymulowania i kształtowania prawidłowych emocji i zachowań u dzieci w wieku przedszkolnym pt.: „PORUSZ  EMOCJE”.
W w/w projekcie uczestniczą dzieci 4-letnie z grupy V. Nowatorstwo projektu edukacyjnego „PORUSZ EMOCJE” polega na tym, że jest pierwszym projektem kontynuującym treści z zakresu edukacji emocjonalnej
w przedszkolu.

 

Głównym celem projektu edukacyjnego jest:

 

1.Nauczenie dzieci przedszkolne określania, nazywania i wyrażania własnych emocji i zachowań a także kształtowanie postaw prospołecznych i tolerancyjnych.

 

Do głównych zadań dzieci realizujących projekt „ Porusz emocje” zaliczyłyśmy:

 

1.Kształtowanie umiejętności odczytywania stanów emocjonalnych
u siebie i swoich kolegów(rozczarowanie, rozdrażnienie, złość, radość, smutek, zawstydzenie, zadowolenie).

 

2.Rozpoznawanie i nazywanie własnych uczuć za pomocą języka ciała(mimika twarzy, gesty) w sposób aprobowany przez innych.

 

3.Wzrost motywacji do działania poprzez podwyższenie samooceny.

 

Agnieszka Szatkowska
Dorota Mikulska

 

 

I. Zajęcia - 08.01.2015r.

 

Rozwijanie wrazliwości emocjonalnej dzieci poprzez gry i zabawy edukacyjno-terapeutyczne.

 

Cel zajęć:
* bliższe poznanie i zintegrowanie dzieci i nauczycieli, a także kształcenie postawy akceptowania siebie i innych.

 

  


 

2.Zajęcia -16.01.2015 rok

 

Rozpoznaj i nazwij emocje.

 

Cel zajęć:

*rozpoznawanie umiejętności nazywania emocji oraz uświadomienie potrzeby rozmawiania na temat uczuć

  

 

 


 

III. Zajęcia- 22.01.2015 rok

 

Wyzwalanie pozytywnych emocji poprzez uczestnictwo w tańcach indywidualnych i grupowych.

 

Cel zajęć:

*budowanie pozytywnych relacji w grupie poprzez uczestnictwo w tańcach grupowych i indywidualnych.