link do bip

 

 

W marcu dzieci z grupy „Żuczki” uczą się:

 

PIOSENKI

„Wiosna” sł. i muz. K. Bayer

 

I. Promyk słońca wyjrzał zza chmury,

i zobaczył świat szarobury.

I pomyślał: Kto tu pomoże?

Świat taki szary być nie może.

 

Ref.: Kto obudzi pąki kwiatów? (WIOSNA)

Kto pokaże gniazda ptakom? (WIOSNA)

Kto wygoni misia z nory? (WIOSNA)

Zazieleni pola, bory? (WIOSNA)

 

II. Promyk słonka spotkał wiosenkę

i zaśpiewał krótką piosenkę.

Daj, wiosenko, kwiatków troszeczkę

i obudź misia, obudź rzeczkę.

 

Ref.: Kto obudzi pąki kwiatów? (WIOSNA)

Kto pokaże gniazda ptakom? (WIOSNA)

Kto wygoni misia z nory? (WIOSNA)

Zazieleni pola, bory? (WIOSNA)

 

WIERSZA

W marcu” I. Suchorzewska

 

Raz śnieg pada,
a raz deszczyk.
Na jeziorze
lód już trzeszczy.

Błękit nieba
lśni w kałuży,
bałwan w słońcu
oczy mruży.

- Koniec zimy.
Przerwa.
Dzwonek.
- To nie dzwonek,
to skowronek!

 

Język angielski:

„In the Zoo”

 

I’m a crocodile

And I live in the zoo

I’m a lion

And I live in the zoo

I’m a snake

And I live in the zoo

I’m a giraffe

And I live in the zoo

I’m a parrot

And I live in the zoo

I’m a zebra

And I live in the zoo

I’m a rooster

And I live….

On the farm!!

 

 

“Let’s go to the Zoo”

 

Stomp like elephants!
Let's to the zoo.

And stomp like the elephants do

Let's go to the zoo.
And stomp like the elephants do.

 

Jump like kangaroos.

Let's go to the zoo.
And jump like the kangaroos do.
Let's go to the zoo.
And jump like the kangaroos do.

 

Swing like monkeys.
Let's go to the zoo.
And swing like the monkeys do.
Let's go to the zoo.
And swing like the monkeys do.

 

Waddle like penguins.

Let's go to the zoo.
And waddle like the penguins do.
Let's go to the zoo.
And waddle like the penguins do.

 

Slither like snakes.

Let's go to the zoo.
And slither like the snakes do

Let's go to the zoo.
And slither like the snakes do.

 

Swim like polar bears.
Let's go to the zoo.
And swim like the polar bears do.
Let's go to the zoo.
And swim like the polar bears do.

Let's go to the zoo.
And dance like the animals do.
Let's go to the zoo.
And dance like the animals do.

 

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na marzec:

- Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.

- Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy oraz poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.

- Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.

- Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.

-Poznawanie cech charakterystycznych dla przedwiośnia.