Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2019/2020:

W naszym przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe:

  • Zajęcia rytmiczno-muzyczne (rytmika) - wtorek

     Krasnoludki:   11.45 - 12.15

     Gwiazdeczki:  10.45 - 11.15

     Frenetki:         12.15 - 12.45

     Śmieszki:        11.15 - 11.45

     Motylki:           10.30 - 11.00        

     Biedronki:       11.00 - 11.30 

   •  Religia

       Wtorek  8.00 - 8.30

       Czwartek  8.00 - 8.30

Biedronki ( dzieci 6- letnie):

       Poniedziałek:  15.00 - 15.30

       Środa:   8.00 - 8.30

Ponadto odbywają się płatne zajęcia, z których dzieci mogą korzystać na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia na wniosek rodziców / opiekunów prawnych. Zajęcia te organizowane są po zadeklarowanych godzinach:

   •  Zajęcia taneczne 

       Śmieszki i Krasnoludki:    poniedziałek - 15.00 - 15.30

       Gwiazdeczki i Frenetki:     wtorek: - 15.00 - 15.30

       Motylki i Biedronki:  czwartek 15.00 - 15.30

  • Gimnastyka ogólnorozwojowo-korekcyjna

      Wtorek  15.00 - 15.30

      Piątek   15.00 - 15.30 

     Motylki i Biedronki:

     Wtorek 13.45 - 14.15

     Piątek 13.45 - 14.15

  • Zajęcia na pływalni

      Czwartek:  15.30 - 16.15

  •   Zajęcia Piłkarskiej Akademii Przedszkolaka

      Czwartek;  I grupa - 14.15 - 15.00

                        II grupa - 15.00 - 15.45

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

  • Terapia logopedyczna

       Wtorek: 12.00 - 16.00

       Środa:   09.00 - 12.00

       Czwartek:  09.00 12.00 - w SP nr 16

  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

      Poniedziałek:  09.30 - 11.00

      Czwartek:        11.00 - 12.30

  • Gimnastyka korekcyjna

      Środa:      10.00 - 11.30

      Czwartek: 11.00 - 12.30

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia z języka angielskiego odbywają się we wszystkich grupach wiekowych w ramach realizacji podstawy programowej.
  Zajęcia odbywają się w środy i piątki:    10.30 - 12.30
W grupie Motylki i Biedronki zajęcia z języka angielskiego odbywają się we wtorki  i czwartki

  Biedronki:  11.00 -11.30

  Motylki:      10.30 -11.00