Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019:

W naszym przedszkolu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe:

  • Zajęcia rytmiczno-muzyczne (rytmika) - wtorek

     Krasnoludki:   11.30 - 12.00

     Gwiazdeczki:  11.00 - 11.30

     Frenetki:         12.30 - 13.00

     Śmieszki:        12.00 - 12.30

     Motylki:           10.45 - 11.15 

     Biedronki:        11.15 - 12.45

Ponadto odbywają się płatne zajęcia, z których dzieci mogą korzystać na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia na wniosek rodziców / opiekunów prawnych. Zajęcia te organizowane są po zadeklarowanych godzinach:

  • Gimnastyka ogólnorozwojowo-korekcyjna

      Wtorek

      Piątek   

  • Zajęcia na pływalni

      Czwartek:  15.30 - 16.15

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

  • Terapia logopedyczna

       Wtorek: 13.00 - 16.00

       Środa:   08.30 - 11.30

  • Zajęcia korekcyjno-kompesacyjne

      Poniedziałek:  11.00 - 13.30

      Czwartek:        10.30 - 12.00

  • Gimnastyka korekcyjna

      Środa:      10.00 - 11.30

      Czwartek: 11.00 - 12.30

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia z języka angielskiego odbywają się we wszystkich grupach wiekowych w ramach realizacji podstawy programowej.
  Zajęcia odbywają się w środy i piątki

  Krasnoludki:   14.00 - 14.30

  Gwiazdeczki:  14.30 - 15.00

  Frenetki:         13.30 - 14.00

  Śmieszki:        13.00 - 13.30

W grupie Motylki i Biedronki zajęcia z języka angielskiego odbywają się w poniedziałki i czwartki

Biedronki:  13.00 - 13.30

Motylki:      13.30 - 14.00