Warsztaty eksperymentalne prowadzone przez Uniwersytet Mali Einsteini

24. 05 dzieci z wszystkich grup przedszkolnych uczestniczyły w warsztatach eksperymentalnych. Dzieci tworzyły tzw. slime'a. Do stworzenia go dzieci musiały postępować zgodnie z poleceniami Pani instruktor. Każda grupa miała slimy w innym kolorze z dodatkiem kuleczek, dzieci mogły również badać jego właściwości. Slimy były zrobione z przyjaznych dzieciom, naturalnych składników. Warsztaty były prowadzone przez Uniwersytet Mali Einsteini. 

Warsztaty eksperymentalne dla dzieci Warsztaty eksperymentalne dla dzieci Warsztaty eksperymentalne dla dzieci Warsztaty eksperymentalne dla dzieci Tworzenie slime'a Tworzenie slime'a Tworzenie slime'a Tworzenie slime'a Tworzenie slime'a Tworzenie slime'a Tworzenie slime'a Tworzenie slime'a Tworzenie slime'a Tworzenie slime'a