XI PRZEGLĄD ORKIESTR DZIECIĘCYCH

20 marca, w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach, odbył się XI Przegląd Orkiestr Dziecięcych. Organizatorem przeglądu było Przedszkole Miejskie nr 15. W wydarzeniu brało udział 10 przedszkoli z całego miasta. Do występu, każde przedszkole, mogło wytypować maksymalnie 12 dzieci. Łącznie przegląd uświetniło 11 występów. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

 

XI PRZEGLĄD ORKIESTR DZIECIĘCYCH XI PRZEGLĄD ORKIESTR DZIECIĘCYCH XI PRZEGLĄD ORKIESTR DZIECIĘCYCH XI PRZEGLĄD ORKIESTR DZIECIĘCYCH XI PRZEGLĄD ORKIESTR DZIECIĘCYCH