Olimpiada matematyczna w oddziałach przedszkolnych

15.03 w oddziałach przedszkolnych odbyła się olimpiada matematyczna. Przedszkolaki brały udział w wielu zabawach i konkurencjach matematycznych wykazując się wieloma umiejętnościami. W konkurencjach dzieci przeliczały elementy, układały rytmy, układały figury geometryczne wg wzoru, porównywały liczebność zbiorów, rozwiązywały zadania tekstowe przy użyciu liczmanów. Wszystkie dzieci za udział w olimpiadzie, otrzymały słodki upominek oraz dyplom super matematyka.

Olimpiada matematyczna Olimpiada matematyczna Olimpiada matematyczna Olimpiada matematyczna Olimpiada matematyczna Olimpiada matematyczna Olimpiada matematyczna Olimpiada matematyczna Olimpiada matematyczna Olimpiada matematyczna