Rekrutacja

 

             REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

  • Przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do przedszkola  -  od 3 lutego do 14 lutego. 
  • Weryfikacja deklaracji  -  21 lutego
  • Przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji  -  od 24 lutego do 13 lutego
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -  od 16 marca do 20  marca
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  -  24 marca
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  -  od 24 marca do 26 marca
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  -  6 kwietnia
  • Wskazanie przez Prezydenta Miasta Pabianic rodzicom innego przedszkola  -  od 14 kwietnia do 17 kwietnia

 

  KLAUZULA  INFORMACYJNA

 REGULAMIN REKRUTACJI