Programy

Programy przyjęte do realizacji w roku szkolnym 2019/2020.

  • „W kręgu zabawy" - program wychowania przedszkolnego, Jadwiga Pytlarczyk.

Programy własne:

  • „Muzyka na cztery pory roku" - stymulowanie aktywności dzieci w wieku przedszkolnym, autorstwa mgr Małgorzaty Gmosińskiej
  • „Program  logopedyczny wspierający rozwój mowy dzieci 4-6 letnich",  autorstwa Joanny Łaciny-Szelągowskiej
  • „Trzymam się prosto” - program gimnastyki korekcyjnej dla przedszkolaków autorstwa Moniki Różańskiej

  • "Bawię się i uczę czytać i pisać" - nabywanie umiejętności czytania i pisania poprzez zastosowanie różnorodnych metod i ćwiczeń, autorstwa Anny Kościelniak i Mirosławy Sosnowskiej.

Programy profilaktyczne

  • "Dbając o wodę chronimy środowisko" - na realizację programu otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
  • "Chroń dziecięce uśmiechy" - program opracowany przez Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej przy współpracy z PCK i firmą WrigleyPoland.