Programy

Programy przyjęte do realizacji w roku szkolnym 2018/2019.

  • „W kręgu zabawy" - program wychowania przedszkolnego, Jadwiga Pytlarczyk.

Programy własne:

  • „Muzyka na cztery pory roku" - stymulowanie aktywności dzieci w wieku przedszkolnym, autorstwa mgr Małgorzaty Gmosińskiej.
  • „Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim” autorstwa Justyny Rygiel
  • „Program  logopedyczny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przejawiających trudności językowe.” autorstwa Joanny Łaciny-Szelągowskiej
  • „Trzymam się prosto” - program gimnastyki korekcyjnej dla przedszkolaków autorstwa Moniki Różańskiej

Programy profilaktyczne

  • Czyste powietrze wokół nas.

 


 

 

 

Program ekologiczny "Dbamy o czyste powietrze"