Podziękowania

 
 
Dziękujemy rodzicom za udział w rodzinnym czytaniu i jednoczesne włączanie się w akcję ,, Cała Polska Czyta Dzieciom''.  

Rodzinne czytanie odbywa się raz w miesiącu - zapraszamy do wspólnego czytania!