Rozkład dnia

6:00 – 8:45 - Schodzenie się dzieci

 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,
 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 • czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,
 • zestaw ćwiczeń porannych,
 • wybór dyżurnych (w każdy poniedziałek) w sali i jadalni.

8:45 – 9:15 - Śniadanie

 • czynności porządkowe,
 • przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole
 • mycie zębów

9:15 – 10:30

 • Realizacja zadań edukacyjnych. Zajęcia w sali lub na powietrzu, prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup.

10:30 – 11:30 - Zabawa

 • zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym (z niewielkim udziałem nauczyciela), przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie, rozwiązywanie konfliktów,
 • przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu zgromadzonego w ogrodzie (hulajnogi, rowerki, karuzele, zjeżdżalnie i inne),
 • zabawy ruchowe,
 • spacery i wycieczki.

11:30 – 12:30 - Obiad

 • czynności porządkowe i higieniczne,
 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
 • zachęcanie do smakowania wszystkich potraw.

12:30 – 14:40 - Relaksacja, zabawa, (dzieci 3 - letnie leżakowanie)

 • odpoczynek poobiedni,
 • słuchanie bajek, zabawy relaksacyjne, słuchanie muzyki,
 • zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,
 • zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w ogrodzie przedszkolnym,
 • praca indywidualna z dzieckiem.

14:40 – 15:00 - Podwieczorek

 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

15:00 – 17:00 - Zabawa. Rozchodzenie się dzieci

 • praca wyrównawcza z zespołem dzieci lub indywidualna,
 • zabawy ruchowe, dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę,
 • zabawy dowolne podejmowane  z inicjatywy dzieci,
 • prace porządkowe,
 • zajęcia dodatkowe.