Kadra

Rada Pedagogiczna:

mgr Halina Klatt - dyrektor placówki, nauczycielka

mgr Małgorzata Gmosińska - wicedyrektor placówki, nauczycielka

mgr Kamila Chałada - nauczycielka

mgr Anna Mikołajczyk - nauczycielka 

mgr Dorota Błoch - nauczycielka

mgr Adrianna Wołoch -nauczycielka

mgr Mirosława Sosnowska - nauczycielka

mgr Monika Różańska - nauczycielka

mgr Anna Szluker - nauczycielka

mgr Anna Walczak - nauczycielka

mgr Anna Kościelniak - nauczycielka

mgr Monika Drozd - nauczycielka

Personel administracyjno - obsługowy:

Panie; Ewa Szewczyk,  Joanna Caban, Małgorzata Dobieszek, Marzena Koszytarska, Emilia Filipczak - dbają o nasze sale

Pani Alicja Siewiera - intendentka 

 

Przedszkole zatrudnia pracowników pedagogicznych:

 • nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • logopedę
 • katechetę
 • nauczyciela terapii pedagogicznej
 • nauczyciela języka angielskiego

oraz pracowników niepedagogicznych:

 • księgową
 • samodzielnego referenta
 • pomoc administracyjno-biurową
 • pomoce nauczyciela
 • kucharkę i pomoce kuchenne
 • pracownika do prac lekkich

Zakresy obowiązków wszystkich pracowników znajdują się w statucie przedszkola