Koncepcja Pracy Przedszkola

Koncepcja Pracy Przedszkola

Priorytety przedszkola na rok szkolny 2018/2019:

1. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych.

2. Rozwijanie samodzielności dzieci.

3. Tworzenie warunków do rozwoju kreatywności dzieci.