Rodzinne czytanie - Cała Polska Czyta Dzieciom (październik)

Dziś mama Hani odwiedziła grupę Motylków i przeczytała baśń pt. ,, Śpiąca Królewna'' . Dla dzieci rodzinne czytanie jest nie lada atrakcją. Przedszkolaki już pytają o kolejne spotkania z rodzicami.

Proponujemy, by do głośnego czytania dzieciom wybierać książki:
 1. skierowane do dziecka i ciekawe dla niego
 2. sensowne - o czymś istotnym dla dziecka, objaśniające mu świat, rozwijająca ważną cechę bądź umiejętność np. empatię, takt, poczucie humoru
 3. napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną
 4. dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie wzbudzające lęków i niepokoju
 5. uczące myślenia oraz radzenia sobie z trudnymi uczuciami i sytuacjami
 6. przynoszące wiedzę i/lub rozrywkę na wysokim poziomie
 7. niosące pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce właściwych postaw i zachowań, niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, innych ludzi, zwierząt, przyrody, kraju, dobrych tradycji, uznanych norm społecznych, sprawiedliwego prawa
 8. rozwijające wrażliwość estetyczną
 9. kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne nastawienie do świata
 10. unikające stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością, kulturą etc., nawet jeśli podane są w „niewinnej” lub humorystycznej formie
 11. unikające antywzorców np. przykładów, że zachowania naganne wiodą do sukcesu 
  Dzieci potrzebują jasnego przekazu moralnego, co jest dobre, a co złe. Jeśli lektura pozostawia tu wątpliwości, zawsze warto z nimi rozmawiać o właściwych postawach i wyborach - takich, które nie ranią innych i służą dobru ogólnemu.
  Kryteria wyboru książek do głośnego czytania dzieciom zostały opracowane przez Fundację „ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom”, inicjatora kampanii "Cała Polska czyta dzieciom". 
Mama Hani czyta baśń o Śpiącej Królewnie - rodzinne czytanie Rodzinne czytanie w grupie Motylków