Opłaty

Opłata miesięczna za usługi świadczone przez przedszkole oraz za wyżywienie będzie pobierana „z góry” od 5 do 15 dnia każdego miesiąca.

Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat przedszkole naliczy odsetki w ustawowej wysokości. Odsetki będą naliczane od 16 dnia każdego miesiąca.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł

W ramach dziennej stawki żywieniowej przedszkole gwarantuje trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.

  • śniadanie + obiad + podwieczorek   =  7,00 zł.
  • śniadanie + obiad lub podwieczorek  =  5,50 zł.
  • obiad = 4,00 zł

Opłata za usługi świadczone przez  przedszkole, wynosi 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę  korzystania ze świadczeń po za czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej (8.00 - 13.00). Za każde kolejne dziecko pochodzące z tej samej rodziny lub dziecko z rodziny zastępczej uczęszczające do przedszkola, opłata wynosi 0,50 zł.