O nas

 

ZAPISY  NA  DYŻUR  WAKACYJNY   –  INFORMACJA

na podstawie  Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic w sprawie funkcjonowania publicznych przedszkoli oraz ich oddziałów na ternie Miasta Pabianice w okresie lipiec-sierpień 2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny (lipiec i sierpień) do Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Pabianicach odbywają się w terminie: od 01.06. 2020 do 05.06.2020 r.

Rodzice/opiekunowie prawni dokonują zgłoszenia dziecka składając osobiście wypełniony formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zatrudnienia - w siedzibie przedszkola lub drogą elektroniczną na adres mailowy:  biuro2pm15pce@gmail.com

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wychowankom opieka odbywać się będzie w reżimie sanitarnym tj. zgodnie z obowiązującą „Procedurą bezpieczeństwa w PM 15 w okresie pandemii COVID-19” - placówka będzie dysponowała zmniejszoną liczbą miejsc.

W przypadku większej liczby chętnych niż możliwych miejsc - dzieci będą przyjmowane wg następujących kryteriów pierwszeństwa:

  1. Dziecko pracowników systemu ochrony zdrowia.

  2. Dziecko pracowników służb mundurowych.

  3. Dziecko pracowników handlu lub przedsiębiorstwa, realizujących zadania związane

    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  4. Dziecko rodzica samotnie wychowującego – pracującego, nie mogącego zapewnić dziecku opieki w domu.

  5. Dziecko obojga rodziców pracujących, nie mogących zapewnić opieki dziecku

    w domu.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń w dniach:  08.06.2020 r. - 09.06.2020 r. dyrektor PM 15 dokona kwalifikacji  dzieci  na  podstawie  złożonych  formularzy wraz z oświadczeniami.

W dniu 10.06.2020 r. dyrektor PM 15 ogłosi do godz. 12.00 listę dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny na stronie internetowej przedszkola www.wikom.pl/pm15p-ce oraz w siedzibie przedszkola.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do wniesienia opłaty za zadeklarowany czas pobytu oraz żywienie dziecka podczas dyżuru wakacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2020 r. /z góry/. Opłaty należy dokonać na konto Przedszkola Miejskiego nr 15 nr konta 60 1560  0013  2080  8277  3000  0004 .

Brak wniesienia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym.

Pabianice, dn. 28.05.2020                                                Dyrektor PM 15 w Pabianicach

 

 

Link do pobrania: 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY 

 

 

 


INFORMACJE DOTYCZĄCE URUCHOMIENIA PRZEDSZKOLA I DOKUMENTY DO POBRANIA UMIESZCZONE SĄ W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI .

 

 


 

W CELU ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI I DOSTĘPNOŚCI DLA INTERESANTÓW, PRZEDSZKOLE BĘDZIE CZYNNE DLA INTERESANTÓW ( TYLKO W BARDZO PILNYCH SPRAWACH ):

 

 

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA DZIECI ZAMIESZCZANE SĄ W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW

    

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W PRZEDSZKOLU.

 

 
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Miejskie nr 15

Przedszkole Miejskie nr 15 działa od 1981 roku. W placówce zatrudnionych jest 12 nauczycieli, nauczyciel katecheta, logopeda, nauczyciel języka angielskiego oraz 12 pracowników niepedagogicznych. Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne i ustawicznie podnoszą swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w różnych formach doskonalenia i dokształcania. Ponadto opracowują i wdrażają programy własne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci. (Nauczycielki naszego przedszkola co roku opracowują program do Wojewódzkiego Funduszu Środowiska pozyskując tym samym środki finansowe dla placówki na pomoce dydaktyczne, zajęcia, warsztaty i wycieczki).

Obecnie do naszego przedszkola uczęszcza 150 dzieci w wieku od 3-6 lat. Dzieci są podzielone na sześć grup: Gwiazdeczki, Frenetki, Śmieszki, Krasnoludki, Motylki i  Biedronki. W budynku przedszkola mieszczą się cztery sale zabaw oraz gabinet terapeutyczny. Poza tym przedszkole posiada jadalnię, w której dzieci spożywają posiłki oraz przestronną szatnię. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do dzieci w odpowiednim przedziale wiekowym. Dwie grupy zorganizowane są w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 gdzie umiejscowione są dwie sale, toalety, przestronny hall, szatnia oraz jadalnia.

Atutem naszej placówki jest fakt, iż wszystkie sale wyposażone są w nowoczesne sprzęty, urządzenia, zabawki i pomoce dydaktyczne, które pobudzają aktywność poznawczą, twórczą i  ruchową dzieci oraz wspomagają ich rozwój społeczny i emocjonalny. Niewątpliwą atrakcją przedszkola jest duży, dobrze wyposażony ogród przedszkolny, gdzie w okresie wiosenno – letnim odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz swobodne zabawy dzieci.

Placówka organizuje tradycyjne (cykliczne) imprezy dla dzieci i ich rodzin (Dzień babci i  dziadka, Piknik rodzinny, Wieczór kolęd). Po 36 latach działalności cieszymy się zaufaniem rodziców – dzięki czemu mogliśmy zrealizować wiele inicjatyw m.in. co roku rodzice wraz z nauczycielami i przyjaciółmi przedszkola przygotowują przedstawienie teatralne, które prezentują na placu przedszkolnym oraz na scenie MOK. Jesteśmy dumni, iż nasze przedszkole cieszy się bardzo dobrą renomą. Nieustająco dbamy o to,  aby nasza placówka prężnie działała na terenie naszego miasta: zachęcamy dzieci do udziału w różnego rodzaju konkursach i przeglądach, współpracujemy z instytucjami tj. strażą pożarną, policją, biblioteką miejską, muzeum miasta Pabianic. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju .