TABLICA OGŁOSZEŃ


  

Szanowni Rodzice

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców,
którzy chcieliby wziąć udział w przedstawieniu dla dzieci
z okazji Mikołajek.
Poszukujemy aktorów, scenografów,
osoby do przygotowania kostiumów i  oprawy muzycznej. Gwarantujemy wspaniałą zabawę,
niezapomniane przeżycia, możliwość rozwijania swoich pasji, odkrycia nowych talentów
i co najważniejsze radość i podziw w oczach naszych dzieci.


 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 24 października
o godzinie 17.30 w sali grupy Świetliki.

 

 

 

Zapraszamy

 

Agnieszka Grusiecka i Agata Sznajder Szanowni Rodzice


 

13 września 2018r.
o godz. 17:30
odbędzie się zebranie
Rady Rodziców.


 Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia


W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.


Jak dostać świadczenie dobry start?


Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Kiedy i jak złożyć wniosek?

 

Nie musisz iść do urzędu. Już od 1 lipca 2018 r. możesz złożyć wniosek on-line przez bankowość elektroniczną lub przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl

Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.
W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.


Ważne!

Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi na stronie: www.css.samorzad.lodz.pl, tel. 042 638 59 69