Dyrektor:

 

mgr Grażyna Małachowska - nauczyciel dyplomowany


Nauczyciele:

 

mgr Wiesława Kruczkowska - nauczyciel dyplomowany

mgr Lidia Czajka - Kancik - nauczyciel kontraktowy

mgr Agnieszka Grusiecka - nauczyciel kontraktowy

mgr Aleksandra Schmidt - nauczyciel kontraktowy

mgr Emilia Leśniewska - nauczyciel kontraktowy

mgr Krystyna Milcarz - nauczyciel dyplomowany

mgr Agata Sznajder - nauczyciel mianowany

mgr Mariia Saiko - nauczyciel kontraktowy,nauczyciel j. angielskiego

mgr Elżbieta Zaleta - nauczyciel kontraktowy

mgr Agnieszka Stępniewska - katecheta

Jaroslava Hanzha - asystent językowy


 

Nauczyciele specjaliści:

 

mgr Magdalena Ignaczak  - nauczyciel dyplomowany - terapeuta

mgr Katarzyna Krasoń  - nauczyciel dyplomowany - logopeda

 

Pracownicy obsługi:

 

Katarzyna Bartczak – woźna

Iwona Kucharska - woźna

Renata  Grabowska – pomoc nauczyciela

Agnieszka Szczepankiewicz – pomoc nauczyciela

Agnieszka Krystek - pomoc nauczyciela

Monika Bąk - pomoc nauczyciela

Tomasz Szyburski – rzemieślnik

Zbigniew Paprocki – pracownik gospodarczy


 

Pracownicy administracji:

 

Beata Marcinkowska – intendent

Aleksandra Stańczyk - sekretarka


 

Pracownicy kuchni:


Jolanta Skórka - kucharka

Beata Zasada – pomoc kuchni