Dyrektor:

 

mgr Grażyna Małachowska - nauczyciel dyplomowany


Nauczyciele:

 

mgr Justyna Bartosik - nauczyciel stażysta

mgr Lidia Czajka - Kancik - nauczyciel kontraktowy

mgr Katarzyna Fischer - nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Grzelak - nauczyciel dyplomowany

mgr Emilia Leśniewska - nauczyciel kontraktowy

mgr Krystyna Milcarz - nauczyciel dyplomowany

mgr Agata Sznajder - nauczyciel mianowany

mgr Mariia Saiko - asystent językowy

mgr Izabella Wilkowska - nauczyciel kontraktowy, nauczyciel j. angielskiego

mgr Elżbieta Zaleta - nauczyciel kontraktowy

mgr Elżbieta Maciejewska - nauczyciel dyplomowany - katecheta

 

Nauczyciele specjaliści:

 

mgr Magdalena Ignaczak  - nauczyciel dyplomowany - terapeuta

mgr Katarzyna Krasoń  - nauczyciel dyplomowany - logopeda

 

Pracownicy obsługi:

 

Katarzyna Bartczak – woźna

Iwona Kucharska - woźna

Małgorzata Olejniczak – pomoc nauczyciela

Agnieszka Szczepankiewicz – pomoc nauczyciela

Beata Zasada - woźna

Jolanta Radecka - szatniarka

Tomasz Szyburski – rzemieślnik

Zbigniew Paprocki – pracownik gospodarczy


 

Pracownicy administracji:

 

Beata Marcinkowska – intendent

Paweł Rogalski  główny księgowy

 

Pracownicy kuchni:

 

Tomasz Fiszer – szef kuchni

Monika Nowak – pomoc kuchni