Rok szkolny 2018/2019

 

Podstawą organizacji  pracy przedszkola  są cztery grupy zróżnicowane wiekowo  (3-6 lat) oraz jedna grupa dzieci 3 - 4 letnich !!!!

 

W przedszkolu działa Rada Dziecięca

 

Godziny pracy przedszkola:  6.30 – 17.30

Godziny nieodpłatnej realizacji podstawy programowej: 8.00 – 13.00

 

Oferujemy min:

 1. wysoko wykwalifikowaną, twórczą, zaangażowaną i oddaną dzieciom kadrę pedagogiczną wspieraną przez pracowników niepedagogicznych;
 2. język angielski we wszystkich grupach 5 razy w tygodniu;
 3. nieodpłatną opiekę specjalistyczną (logopeda, terapeuta);
 4. nieodpłatną opiekę psychologiczną w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną Nr 5 w Łodzi;
 5. 2 razy w tygodniu - nieodpłatne zajęcia z jogi i profilaktyki wad postawy;
 6. posiłki przygotowywane we własnej kuchni w oparciu o najwyższe standardy żywieniowe (patrz zakładka: Kącik Rodzica – Jadłospis);
 7. warsztaty kulinarne dla dzieci „Czarowanie w garnku”;
 8. warsztaty kulinarne dla rodziców (1 raz w miesiącu);
 9. opiekę dietetyka w ramach programu Zdrowo Jemy- Zdrowo Żyjemy;
 10. religię;
 11. przedstawienia teatralne, warsztaty np. ekologiczne, plastyczne, muzyczne;
 12. konkursy, spartakiady sportowe itp.
 13. uroczystości i Pikniki Rodzinne;
 14. wycieczki/spotkania integracyjne z rodzicami;
 15. wycieczki i Zielone Przedszkole;
 16. zbiory biblioteczne dla rodziców: Biblioteka Mądrego Rodzica;
 17. przestronne, kolorowe sale;
 18. bogate zaplecze dydaktyczne;
 19. duży, zielony, dobrze zagospodarowany i wyposażony ogród.


Nasze priorytety edukacyjne (szczegóły w  zakładce : O NAS - Koncepcja)

 1. Edukacja włączajaca (wyższy poziom integracji)
 2. Edukacja daltońska -  promującą rozwój – rozwijanie samodzielności, aktywności twórczej – świadomej i odpowiedzialnej osobowości
 3. Edukacja dwujęzyczna – CLIL Content and Language Integrated Learning (Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe)
 4. Edukacja dla demokracji
 5. Edukacja zdrowotna
 6. Edukacja przyrodniczo - ekologiczna
 7. Nowoczesne technologie informacyjne -TIK