"Zanim będę uczniem" Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała - program wychowania przedszkolnego