Piknik integracyjny


Wycieczka integracyjna do Ceramilandii


Spotkanie z Innym /Greetings with Inny/Знайомство з Інним


Dzień Dyni/The Pumpkins Day


Konkurs języka angielskiego


Ogólnopolska konferencja naukowo - dydaktyczna "Edukacja włączjąca dla wszystkich. Jak skutecznie przygotować placówki oświatowe do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych?"

 

Dzień Dziecka "Dzieci Świata"