Rozkład dnia    W obiektywie    Kadra    Programy    Zaj. dodatkowe
    

Przedszkole zlokalizowane jest w dzielnicy Łódź – Polesie na osiedlu Retkinia – Piaski przy ulicy Retkińskiej 78.

Posiadamy ładnie zagospodarowany ogród przedszkolny, salę gimnastyczną, pięć kolorowych i dobrze wyposażonych sal, gabinet logopedyczny oraz gabinet terapii i wspierania rozwoju.


Organ prowadzący - Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty

w Łodzi.

 

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku
w godzinach 6.30:00 - 18:00.


W roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolu realizowane są projekty:


1. „European Child – Healthy Body, Clever Mind”


2. „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”


W przedszkolu działa Rada Dziecięca