Przedszkole Miejskie nr 152

94 -004 £ód¼

ul. Retkińska 78

tel. 42 686 77 96

 

e-mail: pm152lodz@op.pl