Przedszkole Miejskie nr 152 
94 -004 £ód¼
ul. Retkińska 78
tel. 42 686 77 96

e-mail: pm152lodz@op.pl