link do bip
Zasady postępowania rekrutacyjnego do Przedszkoli Miejskich


prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2018/2019Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  


w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi w roku szkolnym 2018/2019

Nabór do przedszkola w trakcie roku szkolnego odbywa się tylko


w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu.


W tej sytuacji rodzic zgłasza się do dyrektora przedszkola w celu


wypełnienia wniosku o przyjęcie kandydata oraz podpisania


umowy o świadczenie usług.