link do bip


KADRA PEDAGOGICZNA

 

 

Dyrektor: mgr Małgorzata Kubicka  nauczyciel dyplomowany


Pedagogika Nauczania Początkowego

studia podyplomowe: Zarządzanie Oświatą

studia podyplomowe: Pedagogika Wspierająca

 

Wicedyrektor: mgr Agnieszka Barden  nauczyciel dyplomowany


Pedagogika Wieku Dziecięcego


mgr Iwona Domańska nauczyciel dyplomowany

 

Pedagogika Nauczania Początkowego

studia podyplomowe: Wychowanie fizyczne i zdrowotne

 

mgr Małgorzata Stefańska nauczyciel dyplomowany


Pedagogika Wieku Dziecięcego

 

mgr Anna Włodarczyk   nauczyciel dyplomowany


Pedagogika Wieku Dziecięcego


mgr Grażyna Majchrzak nauczyciel dyplomowany

 

        Pedagogika Wieku Dziecięcego

        studia podyplomowe: Profilaktyka uzależnień


mgr Justyna Klimkiewicz   nauczyciel mianowany


Pedagogika Wieku Dziecięcego

studia podyplomowe: Logopedia ogólna

studia dyplomowe: Resocjalizacja z Wychowaniem Fizycznym

 

mgr Anna Wagner   nauczyciel mianowany


Pedagogika specjalna - resocjalizacyjna

studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

studia podyplomowe: Socjoterapia

studium: Terapia zajęciowa

 

mgr Joanna Tomczak  nauczyciel mianowany


        Pedagogika Wieku Dziecięcego

        studia podyplomowe: Arteterapia

        kurs kwalifikacyjny Terapia pedagogiczna


mgr Katarzyna Chomin  nauczyciel kontraktowy


Pedagogika Wieku Dziecięcego

Filologia angielska

 

mgr Aleksandra Łanoszka nauczyciel kontraktowy

 

Edukacja Specjalna

studia podyplomowe: Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

 

mgr Paulina Marczak nauczyciel kontraktowy

 

Pedagogika Wspierająca z Profilaktyką Niedostosowania Społecznego

studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

 

mgr Ewelina Sarnik nauczyciel kontraktowy

 

Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

studia podyplomowe: Logopedia