link do bip


PRZYKŁADOWY DZIENNY HARMONOGRAM ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH  W PLACÓWCE

 

 

 

6.00- 8.00

 

- zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci w wybranych kącikach aktywności dziecięcej

- rozmowy indywidualne z dziećmi lub w małych grupach

- swobodne zabawy dzieci według zainteresowań (zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, badawcze, ruchowe, tematyczne, itp)

- udział dzieci w sytuacjach edukacyjnych proponowanych przez nauczyciela  dostosowanych do potrzeb indywidualnych dziecka

- rozmowy indywidualne z dziećmi lub w małych grupach

 

 

8.00-9.00

 

- zestaw ćwiczeń i zabaw porannych lub pojedyncze zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela

- czynności samoobsługowe (mycie rąk)

- śniadanie (sprzątanie po posiłku, czynności porządkowe)

 

 

9.00- 12.00

 

- organizowanie i prowadzenie różnorodnych zajęć dydaktycznych w oparciu o wybrane metody i techniki pracy:

  • rozwijanie różnorodnych aktywności dzieci

- aktywność językowa

- aktywność matematyczna

- aktywność przyrodnicza

- aktywność społeczna

- aktywność muzyczno- ruchowa

- aktywność plastyczna

- aktywność fizyczna

- ćwiczenia gimnastyczne

- wycieczki edukacyjne

- udział w koncertach, występach artystycznych, teatralnych itp.

- udział w konkursach wewnątrzprzedszkolnych, uroczystościach przedszkolnych

- zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela na terenie klasy (sali gimnastycznej) lub w ogrodzie przedszkolnym

- spacery

- spontaniczne zabawy ruchowe podejmowane z inicjatywy dzieci

- czynności samoobsługowe (ubieranie się, rozbieranie się, czynności higieniczne)

- zabawy integracyjne, czytanie bajek

 

 

12.00-13.00

 

- obiad

- czynności samoobsługowe (sprzątanie po posiłku, czynności higieniczne)

- odpoczynek poobiedni- organizowanie różnorodnych form relaksu:

  - słuchanie bajek

  - muzyka relaksacyjna

  - bajki terapeutyczne. itp

 

 

13.00- 15.00

 

- zajęcia dodatkowe: język angielski, język niemiecki, gimnastyka korekcyjna, zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki, plastyka

- zabawy wynikające z aktywności dzieci, ich zainteresowań oraz potrzeb

- zajęcia indywidualne lub zespołowe o charakterze kompensacyjno- korekcyjnym (praca indywidualna w oparciu o wyniki obserwacji pedagogicznych)

- gry i zabawy ruchowe w sali lub ogrodzie przedszkolnym

- obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze oraz porządkowe w ogrodzie przedszkolnym

- przygotowanie programu, zaproszeń, nauka tekstów inscenizacji, tańce przy muzyce z repertuaru dziecięcego,

- przygotowywanie dzieci do konkursów

-  czynności samoobsługowe(mycie rąk przed podwieczorkiem, czynności porządkowe)

- podwieczorek (czynności porządkowe).

 

 

15.00- 17.00

 

- swobodne zabawy dzieci w wybranych kącikach zainteresowań

- przygotowanie i sprzątanie miejsc do różnej aktywności

-  aranżowanie kącików aktywności dziecięcej wg pomysłów i zainteresowań dzieci

-  rozmowy indywidualne z dziećmi lub w małych grupach,

- rozwijanie indywidualnych możliwości, inicjowanie interakcji społecznych

- rozchodzenie się dzieci