link do bip


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO 133 W ŁODZI
NA LATA SZKOLNE 2012-2017

 

 

„Dobro to znaczy właściwy stosunek
do świata i ludzi. Właściwy to znaczy
taki, który jest korzystny nie tylko
dla człowieka, ale i dla innych istot.”


profesor J. Aleksandrowicz

 

 

Jesteśmy przedszkolem  ukierunkowanym na osiąganie najwyższej jakości w opiece, wychowaniu i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. Wspieramy rodziców w wychowaniu małego człowieka i wszystkie działania podejmujemy kierując się jego dobrem. Szczególną uwagę zawracamy na zgodne współistnienie dziecka ze środowiskiem społeczno– przyrodniczym.

 

Ekologiczne wychowanie jest znakiem czasu i ma przed sobą wielkie dziejowe zadanie: zachowanie środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Ma służyć kształtowaniu moralnych postaw wobec bogactw przyrody, ale także ma rozpowszechnić zdrowy styl życia.

 

Wprowadzaniu dzieci w tajemniczy świat przyrody, jej piękna i praw nią rządzących sprzyja położenie naszego przedszkola w jednej z najbardziej zazielenionej części Łodzi. Sąsiedztwo najbardziej rozległego kompleksu parkowego „Park na Zdrowiu” w skład, którego wchodzą min. Ogród Botaniczny, Ogród Zoologiczny ułatwią kształtowanie właściwych, aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony. Damy dzieciom szansę bezpośredniego obcowania  z przyrodą, poprzez osobiste przeżycia i aktywne działania na rzecz ochrony środowiska. Jesteśmy bowiem przekonane, że dziecko, które poznało piękno i znaczenie natury, możliwości wypoczynku na jej łonie szybciej dostrzeże zagrożenia ekologiczne.

 

Dziecko wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą, nauczone proekologicznego myślenia, w okresie dojrzałym, jest w stanie naprawić lub zneutralizować negatywne skutki gospodarki jego poprzedników na Ziemi. Właściwe edukowanie dzieci od pierwszych lat spędzonych w przedszkolu przyniesie oczekiwane owoce w postaci ludzi świadomych zagrożeń, aktywnie działających na rzecz życia na czystej Ziemi. Ludzi, którzy swą postawą udowodnią, jak ważne jest rozumienie roli i znaczenia ochrony środowiska życiu każdego człowieka.

 


PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE DZIECKU I ŚRODOWISKU

 

• Kontynuacja świadomego uczestnictwa w działaniach proekologicznych i prozdrowotnych


• Organizowanie dzieciom różnorodnej, bogatej w doświadczenia działalności badawczej twórczej


• Współpraca z instytucjami, placówkami działającymi na rzecz środowiska


• Angażowanie rodziców w działania ekologiczne

 

 

 

 

Dalszy ciąg koncepcji dostępny w placówce....