Przedszkole Miejskie nr 12 w Pabianicach

O nas

 KOMUNIKAT DLA RODZICÓW:

W dobie epidemii COVID-19 Prezydenta Miasta Pabianic podjął decyzję o uruchomieniu przedszkola od dnia 11.05.2020r. W przedszkolu będą odbywały się zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla zgłoszonych dzieci. Nauczyciele przesyłają w umówiony dla danej grupy sposób propozycje różnych zabaw, zajęć, materiałów do wykorzystania  w domu. 

WIDEOKONFERECJA PREZYDENTA MIASTA PABIANIC 

Pierwszeństwo przyjęcia mają: dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Chęć zgłoszenia uczęszczania dziecka do przedszkola na zajęcia opiekuńczo –wychowawcze powinna nastąpić, co najmniej dwa dni robocze wcześniej - licząc od dnia, kiedy dziecko miałoby przyjść do przedszkola.

Rodzic pobiera FORMULARZ ZGŁOSZENIA ze strony internetowej: www.pm12p-ce.wikom.pl w zakładce Dla Rodziców lub w siedzibie przedszkola przy drzwiach wejściowych-w przedsionku (od 8.00 do 12.00).

Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA rodzic przesyła w formie scanu lub zdjęcia drogą mailową na adres: pm12p-ce@wikom.pl lub wrzuca do skrzynki na listy w siedzibie przedszkola.

Rodzic otrzyma telefoniczną lub mailową informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Dziecko przyprowadzone bez zgłoszenia oraz bez potwierdzenia przyjęcia - nie zostanie przyjęte.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danym okresie, kolejne dzieci nie będą przyjmowane, nawet pomimo spełnienia w/w kryteriów, gdyż liczba dzieci oraz liczba opiekunów musi być zgodna z powierzchnią sali wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (4 m2 na dziecko/opiekuna)

UWAGA! Pobyt dziecka w placówce wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ekspozycji na czynniki chorobotwórcze zarówno dla dzieci jak i pracowników przedszkola. W trosce o zdrowie naszych podopiecznych i personelu informujemy o wprowadzeniu zasad, wynikających z wprowadzonej w przedszkolu Procedury:

  1. Jeden rodzic/opiekun wchodzi z dzieckiem do budynku przedszkola i po dezynfekcji rąk (dorosły) zostają poddani pomiarowi temperatury.

  2. Obowiązuje zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych rzeczy do przedszkola.

  3. Rodzic wchodzi do szatni (max 2 rodziców), rozbiera dziecko z odzieży wierzchniej i prowadzi je przed drzwi sali (rodzic zostaje na korytarzu – zakaz wchodzenia do sali).

  4. Dziecko po wejściu do sali proszone jest o umycie rąk.

  5. Rodzic pozostaje w masce do czasu wyjścia z budynku oraz zabiera maskę dziecka z przedszkola.

  6. Na terenie placówki dzieci nie noszą masek, ani rękawiczek.

  7. Wietrzenie sal odbywa się co godzinę, w obecności dzieci uchyla się okna.

  8. W ciągu dnia będzie prowadzona stała obserwacja stanu zdrowia dziecka (gorączka, kaszel, katar, łzawienie oczu, ból brzucha, złe samopoczucie) – w razie objawów choroby dziecko zostanie odizolowane, zawiadamia się rodzica oraz stację sanepidi stosuje do dalszych wytycznych sanitarnych.( w konieczności)

  9.  Objawy infekcji (bez względu na ich etiologię) wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do Przedszkola.

  10. Kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się wyłącznie w formie mailowej lub telefonicznej - w godzinach uzgodnionych z nauczycielkami grupy.

Zobowiązuję wszystkich Rodziców do zapoznania się z procedurą umieszczoną na stronie internetowej przedszkola w zakładce DLA RODZICÓW.

UWAGA!! Rodzic dziecka przyjętego zobowiązany jest dostarczyć w pierwszym dniu przyjścia dziecka do Przedszkola DEKLARACJI (niedostarczenie DEKLARACJI skutkuje nieprzyjęciem dziecka w danym dniu).

 

Nasze przedszkole usytuowane jest na osiedlu Piaski. 

Jednopiętrowy budynek otacza duży nasłoneczniony ogród z zacienionymi przez wieloletnie drzewa miejscami.Od strony ogrodu jest bezpośrednie wyjście na duży taras.

Ogród wyposażony jest w stały i sezonowy sprzęt rekreacyjny dla dzieci, dwie duże piaskownice, górkę oraz ogródek dydaktyczny. Nasze dzieci mogą dzięki temu  spędzać przyjemnie czas na powietrzu przez cały rok.

W budynku przedszkola znajduje się: pięć słonecznych, przestronnych sal dydaktycznych, bardzo dobrze wyposażonych w zabawki, pomoce dydaktyczne, kąciki zabaw odpowiednio dobrane do wieku dzieci i wspomagające jego rozwój; pracownia terapii pedagogicznej, pokój logopedyczny i zaplecze administracyjno- gospodarcze.

Przy każdej sali jest dostęp do łazienki, przystosowanej do potrzeb małych dzieci.

W szatni, na parterze, znajdują się indywidualne szafki dla każdego dziecka oraz tablice ekspozycyjne na prace dzieci z poszczególnych grup wiekowych.

W holu przedszkola znajdują się tablice z najważniejszymi informacjami dla rodziców.

Tak przygotowane sale witały dzieci we wrześniu 2018r.