link do bip

 

WITAMY !

Jesteśmy nowoczesną placówką przedszkolną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 

Naszym przedszkolakom zapewniamy:

  • całodzienną opiekę (godz.700-1800)
  • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, mającą długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi
  • nowoczesne metody pracy z dziećmi, stymujlujące wszechstronny rozwój osobowości naszych wychowanków
  • indywidualne podejście do każdego dziecka
  • rzetelne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolne
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom wymagającym wsparcia
  • bardzo dobre warunki lokalowe
  • całodzienne wyżywienie (3 posiłki)
  • bezpłatne zajęcia dodatkowe i wspomagające (sprawdź)
Nasza placówka bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Piękna nasza Polska Cała".

Przedszkole realizuje Program edukacji architektonicznej "ARCHI-PRZYGODY" w terminie od 12 lutego 2018 r. do 12 maja 2018 r. w  Porozumieniu z Narodowym Centrum Kultury.