Przedszkole Miejskie nr 120
w Łodzi

O nas

NASZE PRZEDSZKOLE JEST NOWOCZESNĄ PLACÓWKĄ
WYPOSAŻONĄ I DOSTOSOWANĄ DLA DZIECI OD 3 DO 6 LAT DYSPONUJĄCĄ:
♦ przestronnymi salami zabaw,
♦ łazienkami dostosowanymi do wieku dzieci,
♦ salami zabaw z tablicami interaktywnymi,
♦ holem przystosowanym do zabaw ruchowych,
♦ kolorową salą zajęć dodatkowych z magicznym dywanem,
♦ ogrodem z atrakcyjnym sprzętem do zabaw terenowych,
♦ przestronną szatnią dla dzieci ,
♦ własnym zapleczem kuchennym,
♦ bezpłatnymi zajęciami z gimnastyki korekcyjnej (2 razy w tygodniu opłacane przez Gminę),
♦ zajęciami z języka angielskiego 2 razy w tygodniu dla wszystkich dzieci

ZAPEWNIAMY:
♦ fachową opiekę pedagogiczną, serdeczny personel pomocniczy;
♦ realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
♦ nowatorskie rozwiązania metodyczne stymulujące rozwój dziecka
(MDS, metoda I. Majchrzak, Model Naturalnej Nauki Języka, Pedagogika Zabawy, Edukacja przez ruch, drama, technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji małego dziecka);
♦ wdrażanie planu działań prospołecznych „Jestem dzielny”;
♦ wdrażanie innowacji pedagogicznej "Kolorowe kodowanie";
♦ realizację planów (zdrowotny, ekologiczny, bezpieczeństwa, adaptacyjny przedszkolny, adaptacyjny szkolny, edukacji komputerowej);
♦ wszechstronne wychowanie dziecka i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole;
♦ pracę indywidualną i wspomagająco – korygującą;
♦ pracę indywidualną z dzieckiem zdolnym;
♦ pomoc psychologiczno - pedagogiczną;
♦ współpracę z Radą Rodziców, aktywne formy współpracy z Rodzicami;
♦ zajęcia ze specjalistami w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
♦ smaczne posiłki (8.30 - I śniadanie, 11.30 - II śniadanie, 14.30 – obiad z surówkami, a między posiłkami owoce i napoje).