Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi

O przedszkolu

Drodzy Rodzice !

Przypominamy o uregulowaniu zaległych opłat za miesiąc marzec. Informacje o należnościach dostępne u intendenta.

 

DRODZY RODZICE !

Z dniem 25 maja 2020 r. przedszkole zapewnia opiekę w reżimie sanitarnym dzieciom, których rodzice ze względu na pracę poza miejscem zamieszkania nie mogą zapewnić im opieki. Zgodnie z wytycznymi GIS-u uruchomione zostały 3 oddziały liczące po 12 -ścioro dzieci. 

 

Szanowni Państwo !

Przypominamy o możliwościach kształcenia zdalnego. W linku dostępne informacje. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Drodzy Rodzice !

     Ze względu na zaistniałą sytuacje odwołanych zajęć dydaktycznych pragniemy poinformać iż, nauczyciele pracują zdalnie. W związku z tym, nauczyciele będą wysyłać do Państwa informacje z propozycjami zabaw oraz ćwiczeń z dziećmi w domu. Informacje te będą wysyłane na Państwa adresy e-mailowe. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z wychowawcami grup. 

Pozdrawiamy ! 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Z pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz logopedycznej możecie Państwo skorzystać poprzez kontakt e-mailowy.

Psycholog mgr Grażyna Podgórska - g.podgorska@ppp5.elodz.edu.pl
Logopeda mgr Agata Socha - a.socha@ppp5.elodz.edu.pl

 

Jesteśmy placówką publiczną usytuowaną na osiedlu Karolew, przy ul.Wileńskiej 20a. Posiadamy duży ogród, w którym oprócz zabaw prowadzone są zajęcia dydaktyczne.


Placówka jest czynna 11 godzin, od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-17.00. Posiadamy 5 wyposażonych sal dydaktycznych przystosowanych do potrzeb dzieci. Nasze metody pracy dostosowujemy do możliwości rozwojowych naszych wychowanków. Inspirujemy się pedagogiką planu daltońskiego, teorią inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, metodą pedagogiki zabawy (Klanza).
Przedszkole posiada salę do zabaw ruchowych wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń. Dysponujemy własną kuchnią, która uwzględnia potrzeby żywieniowe naszych dzieci. Nasi podopieczni mogą korzystać z całodziennego wyżywienia: śniadanie, drugie śniadanie i obiad.

Misją przedszkola jest zapewnienie dzieciom :
-wszechstronnego rozwoju
-bezpiecznych warunków do nauki i zabawy 
-wspieranie dzieci o szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach
-przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim
-zapobieganie deficytom rozwojowym
-propagowanie idei wychowania zdrowotnego
-kształtowanie samodzielności dziecka w każdym obszarze jego rozwoju.