Przedszkole Miejskie nr 107 w Łodzi

Rekrutacja

DZIECI, KTÓRE BĘDĄ UCZĘSZCZAŁY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA OD WRZEŚNIA 2019

Na stronie internetowej przedszkola udostępnione są dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z zapisem dziecka do przedszkola i kontynuacją wychowania przedszkolnego.
Dlatego też bardzo proszę o:
1. Wydrukowanie INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZASAD KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 107 W ŁODZI PRZY UL. JÓZEFA 19 NA ROK SZKOLNY 2019/2020 (dawniej to była „umowa”) – wypełnienie i podpisanie przez OBOJE RODZICÓW
2. Wydrukowanie i wypełnienie upoważnienia do odbioru dzieci przez osoby niebędące prawnymi opiekunami – niezbędne są podpisy tych osób (jedno upoważnienie dla jednej osoby)
3. Wydrukowanie i wypełnienie „Kontraktu pomiędzy nauczycielami, a rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 107 w Łodzi

Rodzice, którzy nie mają możliwości wydrukowania proszeni są o odbiór druków w Przedszkolu.
PODSUMOWUJĄC:
Wypełnione i podpisane:
1. Informacji dotyczących zasad korzystania z usług świadczonych ….
2. Upoważnienia do odbioru dzieci (egzemplarzy tyle ile osób)
3. Kontrakt pomiędzy nauczycielami, a rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 107 w Łodzi
Należy przynieść do Pani Joanny Waleszczyńskiej w dniach 24 – 28 czerwca 2019 r.
w godzinach 7.00 – 15.00.

Należy pamiętać iż, zgodnie z Zasadami Rekrutacji:
„Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2019/2020 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem podpisania umowy. Umowy będą podpisywane w terminie OD 24 CZERWCA DO 28 CZERWCA 2019 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.”

UMOWA = INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH
PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 107 W ŁODZI PRZY UL. JÓZEFA 19 NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Bardzo dziękuję
Dyrektor Małgorzata Augustyniak

Informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie nr 107 w Łodzi (pobierz)

Kontrakt pomiędzy nauczycielami a rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 107 w Łodzi (pobierz)

Upoważnienie do odbioru dziecka (pobierz)

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 2019/2020

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - KLIKNIJ!

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - KLIKNIJ!