Przedszkole Miejskie nr 107 w Łodzi

Kadra

Dyrektor Przedszkola
mgr Małgorzata Augustyniak

Nauczyciele przedszkola:

mgr Katarzyna Malczewska
mgr Mariola Hendrysiak
mgr Elżbieta Jaros
mgr Iwona Arkit
mgr Milena Kubiak
mgr Monika Rogaczewska
mgr Paulina Turek
mgr Aleksandra Witeś
mgr Agnieszka Bartnik

W naszym przedszkolu kadra:
- jest wysoce wykwalifikowana,
- systematycznie doskonali i poszerza swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w licznych kursach, konferencjach, szkoleniach czy też spotkaniach metodycznych,
- stosuje w pracy nabyte umiejętności oraz wiedzę,
- wstępuje na kolejne ścieżki awansu zawodowego,
- zaspakaja potrzeby dzieci związane z rozwojem, wiekiem oraz z zainteresowaniami,
- stosuje aktywizujące i różnorodne metody pracy,
- gwarantuje wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
- dziecko traktuje podmiotowo,
- ma bezpośredni kontakt z dzieckiem, jego rodzicami bądź opiekunami.