Przedszkole Miejskie nr 107 w Łodzi

Grupa II

GRUPĘ PROWADZĄ NAUCZYCIELKI:

mgr Milena Kubiak,
mgr Agnieszka Bartnik
mgr Małgorzata Augustyniak
Pracownik obsługi: p. Jolanta Kowalewska

Oddział pracuje w godzinach 7:00-15:30.