Przedszkole Miejskie nr 107 w Łodzi

Rozkład dnia

6.00 – 7.00
Schodzenie się dzieci, prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane, kontakty indywidualne i okolicznościowe wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci, praca indywidualna, stymulacyjno-kompensacyjna.
Głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
7.00 – 8.00
Zabawy dowolne, spontaniczne i swobodne zgodne z potrzebami i zainteresowaniami dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, np.: zabawy w kącikach zainteresowań, wynikające ze sfery rozwoju dzieci.
8.00 –8.10
(Dzieci młodsze) Zabawy ruchowe
(Dzieci starsze) Zestaw ćwiczeń porannych
8.10 – 8.30
Sprzątanie po skończonej zabawie, czynności higieniczne i porządkowe, przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00
Śniadanie, przejście do zabaw swobodnych.
9.00 – 9.35 (dzieci młodsze)
9.00 – 10.00 (dzieci starsze)
Zabawa ruchowa, zajęcia dydaktyczne w formie zabawy kierowanej przez nauczyciela (zabawy w kącikach różnego typu, zabawy dydaktyczne, zabawy twórcze, teatralne, tematyczne, zabawy o charakterze zadaniowym, zestawy zabaw ruchowych, zestawy ćwiczeń gimnastycznych - dzieci starsze).
9.35 – 11.10 (dzieci młodsze)
10.00 – 11.10 (dzieci starsze)
Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, prace porządkowe, gospodarcze, ogrodnicze, spacery, obserwacje przyrodnicze.
11.10 – 11.30
Czynności higieniczne i porządkowe, przygotowanie do drugiego śniadania.
11.30 – 12.00
Drugie śniadanie.
12.00 – 12.15
Ćwiczenia relaksacyjne, głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
12.15 – 13.00
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawa ruchowa.
13.00 – 13.30
Praca indywidualna, stymulacyjno – kompensacyjna oraz z dziećmi wyróżniającymi się uzdolnieniami i zainteresowaniami.
13.30 – 13.50
Zabawy dowolne.
13.50 – 14.00
Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.
14.00 – 14.30
Obiad, przejście do zabaw swobodnych.
14.30 – 16.00
Zabawy dowolne, spontaniczne i swobodne zgodne z potrzebami i zainteresowaniami dzieci, wynikające ze sfery ich rozwoju, zabawa ruchowa.
16.00 – 17.30
Kontakty indywidualne, czynności opiekuńcze, sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci.