Przedszkole Miejskie nr 107 w Łodzi

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący: p. Michał Krysztofjak
Zastępca przewodniczącego: p. Karolina Smejda
Skarbnik: p. Bartłomiej Kraśniewski
Sekretarz: p. Jadwiga Różycka
Przewodniczący komisji rewizyjnej: p. Marta Cieciorowska

Ankieta - do pobrania

Cała Polska czyta dzieciom - Poczytaj mi proszę...

Rodzic z inicjatywą - poznajmy Wasz świat bliżej