Przedszkole Miejskie nr 107 w Łodzi

Opłaty

Zgodnie z zawartą umową, wpłaty za przedszkole dokonywane są wyłącznie na poniższy rachunek bankowy:

GETIN Bank S.A. 09 1560 0013 2030 6085 0000 0006

Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na konto:

Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 107
92-235 Łódź, ul. Józefa 19
PKO Bank Polski
98 1020 3378 0000 1302 0341 9207