OFERTA  EDUKACYJNA  PRZEDSZKOLA:

  Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki edukacyjne
  sprzyjające rozwojowi,zdobywaniu wiedzy i umiejętności
  oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw
  społeczno-moralnych.


  W naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej dbamy o:

 • rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu • różnorodną  aktywność twórczą
 • zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym
 • możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko
 • interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.  ZESTAW
  PROGRAMÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ
  NA ROK 2015/2016

      Program Wychowania Przedszkolnego : ”Nasze przedszkole”  M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabińska   zatwierdzony przez MEN, nr dopuszczenia ISBN 978-83-7491-657-8                                                         programy wspierające:
  - Program nauczania religii rzymskokatolickiej ”Jesteśmy dziećmi Bożymi”   dla 5 i 6 latków  zatwierdzony - nr AZ-03-01/10-PO-1/11 oraz                   "Pan Bóg kocha dzieci" dla 3 i 4 latków zatwierdzony                                   nr AZ-01-01/10-PO-1/12

  - Mac Million, podręcznik -here"s Patch puppy                                                        

    - Program wychowawczy Przedszkola w Gałkowie Dużym                                    

    - Program Terapii pedagogicznej dla dzieci 5,6- letnich z    trudnościami w nauce czytania 

  i pisania   "Do przodu krok"  /własny Aneta Latek/  

    - Program "W krainie zdrowia"/własny- Jolanta Majka/

    - Projekt "Mały Europejczyk" /własny- Jolanta Majka/

    - Program "Z baśnią za pan brat"/własny- Beata Sokołowska/

    - Program "Stoję prosto" /własny - Aneta Kędzia- Olczyk/

            -  Program Adaptacyjny Przedszkola w Gałkowie Dużym „ Jestem sobie przedszkolaczek
            - Plan pracy z dzieckiem zdolnym wraz z systemem wspierania dziecka potencjalnie  

  uzdolnionego.
          - Program wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji  „Rozwijaj się i poznawaj świat”

  /własny – Marzena Wójcik/
          - Program pracy z dziećmi mającymi trudności edukacyjne w wieku przedszkolnym.
         


      W naszej pracy stosujemy aktywne metody pracy lub

        elementy metod i technik m.in:
              - Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
              - metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
              - kinezjologia edukacyjna Deninsona
              - Orffa i Labana
              - Metoda I. Majchrzak
              -Program E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. ZielińskiejNAJWAŻNIEJSZE DLA NAS JEST, ABY NASZE
PRZEDSZKOLAKI BYŁY:
                                    - zdrowe i szczęśliwe
                                    - bezpieczne, wrażliwe i kochające
                                    - myślące i twórcze
                                    - otwarte i pewne siebie
                                    - preferujące prawdę i dobro.