OFERTA  EDUKACYJNA  PRZEDSZKOLA:

  Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki edukacyjne
sprzyjające rozwojowi,zdobywaniu wiedzy i umiejętności
oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw
społeczno-moralnych.
  W naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej dbamy o: rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu
• różnorodną  aktywność twórczą
• zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym
• możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko  
• interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez
  nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych. 
ZESTAW
PROGRAMÓW  PRZYJĘTYCH  PRZEZ RADĘ  PEDAGOGICZNĄ
NA  ROK  2013/2014
 
- Program Wychowania Przedszkolnego  : ”Nasze przedszkole” M.Kwaśniewska,                          W.Żaba-Żabińska
zatwierdzony przez MEN, nr dopuszczenia  ISBN 978-83-7491-657-8
programy wspierające:
- Program nauczania religii rzymskokatolickiej ”Kochamy Dobrego Boga”,                                      zatwierdzony  - nr AZ-O-01/10
 -Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla przedszkoli. Joanna Zarańska, Magdalena Appel – nr DKOS-4013-4/02
- Program Terapii Pedagogicznej dla dzieci 6- letnich z trudnościami w nauce czytania                                  i pisania  „ Do przodu krok”  /własny- Aneta Latek/
- Program Adaptacyjny Przedszkola w Gałkowie Dużym                                                                                     „ Jestem sobie przedszkolaczek”
- Program wychowawczy Przedszkola w Gałkowie Dużym
- Plan pracy z dzieckiem zdolnym wraz z systemem wspierania dziecka potencjalnie uzdolnionego.
- Program wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji „Rozwijaj się i poznawaj świat”  dla grupy „Mądre sowy” /własny – Marzena Wójcik/
- Program pracy z dziećmi mającymi trudności edukacyjne w wieku przedszkolnym.
- Program „ W krainie zdrowia” /własny – Jolanta Majka/
- Program „ Mały Europejczyk to ja i ty” - /własny - Jolanta Majka/
-Program „Z baśnią za pan brat” / własny – Beata Sokołowska/

  W naszej pracy stosujemy aktywne metody pracy lub elementy
metod i technik m.in:
- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
- metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
- kinezjologia edukacyjna Deninsona
- Orffa i Labana
- Metoda I. Majchrzak
-Program E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. ZielińskiejNAJWAŻNIEJSZE DLA NAS JEST, ABY NASZE
PRZEDSZKOLAKI BYŁY:
                                    - zdrowe i szczęśliwe
                                    - bezpieczne, wrażliwe i kochające
                                    - myślące i twórcze
                                    - otwarte i pewne siebie
                                    - preferujące prawdę i dobro.