OFERTA  EDUKACYJNA  PRZEDSZKOLA:

  Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki edukacyjne
  sprzyjające rozwojowi,zdobywaniu wiedzy i umiejętności
  oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw
  społeczno-moralnych.


  W naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej dbamy o:

 • rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu • różnorodną  aktywność twórczą
 • zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym
 • możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko
 • interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.  ZESTAW
  PROGRAMÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ NA ROK 2016/2017

      Program Edukacji Przedszkolnej :
 • ”Szkoła za rok” /6,5 latki/

          Dorota Kucharska, Anna Pawłowska- Niedbała, Dorota Banasik                   zatwierdzony przez MEN, nr dopuszczenia ISBN 978-83-267-2855-6

            Program Edukacji Przedszkolnej:

 • "Dziecko w swoim żywiole"/4,3 latki/                                                 nr dopuszczenia ISBN-978-83267-2809-9          
 • programy wspierające:
  - Program nauczania religii rzymskokatolickiej
 • Jesteśmy dziećmi Bożymi” dla 5 i 6 latków zatwierdzony
 • - nr AZ-03-01/10-PO-1/11 oraz    
 • "Pan Bóg kocha dzieci" dla 3 i 4 latków zatwierdzony                         nr AZ-01-01/10-PO-1/12                       

    - Program wychowawczy Przedszkola w Gałkowie Dużym                         - Program Terapii pedagogicznej dla dzieci 5,6- letnich z    trudnościami         w nauce czytania i pisania   "Do przodu krok"  /własny Aneta Latek/

    - Program "W krainie zdrowia"/własny- Jolanta Majka/

    - Projekt "Mały Europejczyk" /własny- Jolanta Majka/

    - Program "Z baśnią za pan brat"/własny- Beata Sokołowska/

    - Program "Stoję prosto" /własny - Aneta Kędzia- Olczyk/

    -  Program Adaptacyjny Przedszkola w Gałkowie Dużym

  „ Jestem sobie przedszkolaczek
    - Plan pracy z dzieckiem zdolnym wraz z systemem wspierania dziecka       potencjalnie uzdolnionego.

    - Program wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji  „Rozwijaj         się i poznawaj świat”/własny – Marzena Wójcik/

    - Program pracy z dziećmi mającymi trudności edukacyjne w wieku             przedszkolnym.
         


      W naszej pracy stosujemy aktywne metody pracy lub

        elementy metod i technik m.in:
              - Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
              - metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
              - kinezjologia edukacyjna Deninsona
              - Orffa i Labana
              - Metoda I. Majchrzak
              -Program E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. ZielińskiejNAJWAŻNIEJSZE DLA NAS JEST, ABY NASZE
PRZEDSZKOLAKI BYŁY:
                                    - zdrowe i szczęśliwe
                                    - bezpieczne, wrażliwe i kochające
                                    - myślące i twórcze
                                    - otwarte i pewne siebie
                                    - preferujące prawdę i dobro.