OFERTA  EDUKACYJNA  PRZEDSZKOLA:

  Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki edukacyjne
  sprzyjające rozwojowi,zdobywaniu wiedzy i umiejętności
  oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw
  społeczno-moralnych.


  W naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej dbamy o:

 • rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu • różnorodną  aktywność twórczą
 • zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym
 • możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko
 • interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez
  nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.
  ZESTAW
  PROGRAMÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ
  NA ROK 2014/2015

  - Program Wychowania Przedszkolnego : ”Nasze przedszkole”
 • M.Kwaśniewska, W.Żaba-Żabińska
 • zatwierdzony przez MEN, nr dopuszczenia ISBN 978-83-7491-657-8
  programy wspierające:
  - Program nauczania religii rzymskokatolickiej ”Jesteśmy dziećmi Bożymi” dla 5 i 6 latków        
 •   zatwierdzony - nr AZ-03-01/10-PO-1/11 oraz

          "Pan Bóg kocha dzieci" dla 3 i 4 latków zatwierdzony-

          nr AZ-01-01/10-PO-1/12

          -Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla przedszkoli.

            Joanna Zarańska, Magdalena Appel – nr DKOS-4013-4/02

          - Program Terapii Pedagogicznej dla dzieci 6- letnich z trudnościami w nauce czytania  

            i pisania „ Do przodu krok” /własny- Aneta Latek/

          - Program Adaptacyjny Przedszkola w Gałkowie Dużym „ Jestem sobie przedszkolaczek”

          - Program wychowawczy Przedszkola w Gałkowie Dużym
          - Plan pracy z dzieckiem zdolnym wraz z systemem wspierania dziecka potencjalnie uzdolnionego.
          - Program wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji

            „Rozwijaj się i poznawaj świat” dla grupy „Mądre sowy” /własny – Marzena Wójcik/
          - Program pracy z dziećmi mającymi trudności edukacyjne w wieku przedszkolnym.
          - Program „ W krainie zdrowia” /własny – Jolanta Majka/
          - Program „ Mały Europejczyk to ja i ty” - /własny - Jolanta Majka/


        W naszej pracy stosujemy aktywne metody pracy lub

        elementy metod i technik m.in:
              - Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
              - metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
              - kinezjologia edukacyjna Deninsona
              - Orffa i Labana
              - Metoda I. Majchrzak
              -Program E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. ZielińskiejNAJWAŻNIEJSZE DLA NAS JEST, ABY NASZE
PRZEDSZKOLAKI BYŁY:
                                    - zdrowe i szczęśliwe
                                    - bezpieczne, wrażliwe i kochające
                                    - myślące i twórcze
                                    - otwarte i pewne siebie
                                    - preferujące prawdę i dobro.