Logo_PNW_colour.jpg

 

link do bip

 

 

NASZA KADRA

Agata Tomala- dyrektor przedszkola

Nauczyciel dyplomowany; mgr pedagogiki, spec. wychowania przedszkolnego, logopeda/reedukator.


Elżbieta Majbour- nauczyciel / nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog.


Katarzyna Sitarz- nauczyciel

Nauczyciel mianowany; mgr historii, mgr resocjalizacji z profilaktyką społeczną.
Studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej ,przedszkolnej i terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.


Monika Gawrońska- nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy; mgr pedagogiki społecznej. studia podyplomowe z zakresu edukacji początkowej z reedukacją


Beata Wałachowska- logopeda

Nauczyciel dyplomowany; mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, logopeda, terapeuta SI.

 

Małgorzata Głażewska-nauczyciel

Nauczyciel mianowany; mgr pedagogiki specjalnej i korekcyjnej. Studia Podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego.


Urszula Polak-Popławska- terapeuta SI

Nauczyciel dyplomowany; mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, surdologopeda, terapeuta SI z certyfikatem.


Barbara Porydzaj- nauczyciel

Nauczyciel dyplomowany; mgr wychowania przedszkolnego.Studia podyplomowe: edukacja elementarna.


Monika Rybacka- nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy; mgr wychowania przedszkolnego, mgr administracji, studia licencjackie z pedagogiki terapeutycznej.


Anna Banasiewicz -nauczyciel wspomagający

Nauczyciel kontraktowy; mgr pedagogiki specjalnej: surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, rehabilitant osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, terapeuta SI.


Justyna Przyjemska- nauczyciel

Nauczyciel kontraktowy;mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej; psychodietetyk


Anna Bielińska - nauczyciel  wspomagający

Nauczyciel kontraktowy; mgr terapii pedagogicznej, studia podyplowowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej; terapeuta ręki DŁUGIE ZWOLNIENIE LEKARSKIE


Zastępstwo:

Karolina Pacholczyk- nauczyciel wspomagający

Nauczyciel stażysta; mgr psychologii, studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela


Agnieszka Grzeszczak –  psycholog / nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciel kontraktowy ; mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym.

 


Bernadeta Lewandowska- katecheta

nauczyciel mianowany; mgr teologii z przygotowaniem pedagogicznym

 


Agata Kruk- psycholog

nauczyciel dyplomowany; mgr psychologii;

opiekuje się dziećmi z ramienia PPP nr 1, ul. Złota.

 

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

 

Pani Anna Kaczmarek- kierownik gospodarczy

pracuje codziennie w godz. 8:00-16:00

czuwa nad sprawną organizacją Przedszkola, finansami


Pani Monika Rybacka - sekretarka

pracuje wg. grafika

prawa ręka Dyrekcji


Panie Jola  i  Beatka- kucharki

Gotują nam codziennie pyszne potrawy.


Panie Krysia ,Paulina, Paulina -pomoce nauczyciela

Pomagają dzieciom  w doli i niedoli.


Panie Iwonka, Dorotka, Edyta  i Agata- woźne

Dbają o sale i zabawki.


Pan Bogdan- dozorca

czuwa nad naszym ogródkiem, czasami coś naprawi

 

Pani  Hania - szatniarka

Dba o przedszkole