Logo_PNW_colour.jpg

 

link do bip

Nauczyciel prowadzący- mgr Małgorzata Głażewska, mgr Agnieszka Grzeszczak, mgr Agata Tomala


Pomoc nauczyciela: Paulina Chodzicka


Woźna: Dorota Grelecka


Godziny pracy oddziału-8.00-16.00


Sala- 2

 

Program wiodący: ,,Nasze Przedszkole"

Uzupełniające:

,, Z uśmiechem do przedszkola- Adaptacja" M. Głażewska

,,W przedszkolu na leśnej łące- bajkoterapia" A. Grzeszczak

,,Wspomaganie rozwoju mowy dzieci trzyletnich" B. Rudzka

 

Zajęcia dodatkowe:

 

Gimnastyka: poniedziałek: 11:00-12:00- prowadzi M. Głażewska

Angielski: poniedziałek, 10:00-11:00; prowadzi A. Grzeszczak