Logo_PNW_colour.jpg

 

link do bip

Koncpecja rozwoju Przedszkola na lata 2016-2021 wersja knkursowa >>> pobierz

 

Koncepcja rozwoju Przedszkola na lata 2011-2016 wersja konkursowa  >>> pobierz

 

Program Profilaktyczny >>> pobierz plik

 

Program Wychowawczy >>> pobierz plik

 

 

Programy i podręczniki zatwierdzone do realizacji w roku szkolnym 2016/2017

 

1. Edukacja Polska:  ,,Zanim będę uczniem"
2. Nowa Era: ,,Kolekcja Przedszkolaka- dziecko w swoim żywiole", ,,Szkoła  za rok"

 

oraz:


3. E. Gruszczyk- Kolczyńska: ,,Dziecięca matematyka"
4. Jagoda Cieszyńska: ,, Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania"
5. M.Sundberg: ,, Program do oceny umiejętności językowych i społecznych
    dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju"
6. A.Bala: ,,Symulacja prawej i lewej półkuli mózgu"
  ,, Myślę, czytam, rysuję- rozwojowy model terapii"
7. M.Frostig:  ,,Wzory i obrazki"
8. H. Tymichova:  ,,Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki"
9. B. Wałachowska: ,, Wspomaganie rozwoju mowy trzylatków"
10. A Tomala: ,, Przedszkole na widelcu"- edukacja żywieniowa dzieci
11. K.Janiszewska- Gold: ,,English with Little Ant"
12. WSiP: ,, Angielski dla starszaków"