Logo_PNW_colour.jpg

 

link do bip

Koncpecja rozwoju Przedszkola na lata 2016-2021 wersja knkursowa >>> pobierz

 

Koncepcja rozwoju Przedszkola na lata 2011-2016 wersja konkursowa  >>> pobierz

 

Program Profilaktyczny >>> pobierz plik

 

Program Wychowawczy >>> pobierz plik

 

 

Programy i podręczniki zatwierdzone do realizacji w roku szkolnym 2017/2018

 

  1. ,,Nasze Przedszkole"
  2. ,,Kolekcja Przedszkolaka- poszukuję, zbieram, badam"

  3. ,,Odkrywam siebie"

  4. ,,Elementarz sześciolatka"

 

oraz:


3.   E. Gruszczyk- Kolczyńska: ,,Dziecięca matematyka"
4.   Jagoda Cieszyńska: ,, Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania"
5.   M.Sundberg: ,, Program do oceny umiejętności językowych i społecznych
      dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju"
6.   A.Bala: ,,Symulacja prawej i lewej półkuli mózgu"
      ,, Myślę, czytam, rysuję- rozwojowy model terapii"
7.   M.Frostig:  ,,Wzory i obrazki"
8.   H. Tymichova:  ,,Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki"
9.   K.Janiszewska- Gold: ,,English with Little Ant"

 

Programy własne Przedszkola

 

1. ,,Przedszkole na widelcu" A.Tomala, G.Łapanowski

2. ,,Wspomaganie rozwoju mowy dziecka trzyletniego" Beata Rudzka

3. ,,Sprawne ęlfy" A.Banasiewicz

4. ,,Trening umiejętności społecznych" A. Grzeszczak

5. ,,W przedszkolu na leśnej łące- bajkoterapia" A. Grzeszczak

6. ,,Z uśmiechem do Przedszkola- Adaptacja" M. Głażewska