Przedszkole nr 4
w Łęczycy

Rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca w przedszkolu na wniosek złożony przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 4 w Łęczycy na rok szkolny 2019/2020 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przyjmujemy od 18 lutego 2019r. do 15 marca 2019r. do godz.16.00.

Komunikat!

Regulamin rekrutacji 2019r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 4 w Łęczycy w roku szkolnym 2019/2020

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o rodzeństwie

Oświadczenie o ilości godzin pobytu w przedszkolu

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola nr 4 w Łęczycy w roku szkolnym 2019/2020

Dni otwarte

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Uchwała NR LXI/391/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy

Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyca