Przedszkole nr 4
w Łęczycy

Zajęcia dodatkowe

ROK SZKOLNY 2019/2020

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 

prowadząca:Justyna Staniewska-Estal

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie z dziećmi mającymi stwierdzoną wadę wymowy i mają na celu:

- wspomaganie rozwoju dziecka
- usuwanie przyczyn niechęci do mówienia
- usprawnianie aparatu oddechowego
- ćwiczenia narządów artykulacyjnych
- wywoływanie prawidłowej artykulacji głosek
- ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej
- ćwiczenia słuchu fonemowego
- oddziaływanie na dziecko w celu pobudzenia jego aktywności słownej
- ułatwianie nawiązywania słownych kontaktów społecznych

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu 

 

ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ 

prowadząca: Anna Jucha 

Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej prowadzone są dla dzieci 5-6 letnich z trudnościami w zakresie rozwoju sprawności językowej, komunikacyjnej, sprawności grafomotorycznej, percepcji wzrokowej i słuchowej, zaburzeń koncentracji, uwagi, pamięci, które utrudniają nabywanie umiejętności i wiedzy. Celem zajęć z terapii pedagogicznej jest podniesienie poziomu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

prowadząca:Dorota Pierzgalska

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się w ramach zajęć dodatkowych.Zajęcia te odbywają się dla dzieci raz w tygodniu.

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu prowadzona jest w celu profilaktyki oraz korekcji wad postawy. Kompensuje również dzieciom niedobór ruchu, tak ważnego dla nich czynnika rozwojowego. Kierowana jest głównie do dzieci z wadami niewymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Są to dzieci, u których wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia oraz nieprawidłowego nawyku w utrzymaniu postawy ciała. Dzieci te wymagają dodatkowej dawki ruchu – ruchu korekcyjnego. Aby zachęcić je do ćwiczeń, stworzyć dodatkową motywację w zajęciach gimnastyki korekcyjnej stosuje się zabawy i gry ruchowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych. Na zajęciach gimnastyki korekcyjnej dzieci powinny mieć strój gimnastyczny (podkoszulek i spodenki) oraz ćwiczyć boso ewentualnie w skarpetkach antypoślizgowych.