Przedszkole nr 4
w Łęczycy

Rozkład dnia

7.00 - 8.15
Schodzenie się dzieci.  Zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela według potrzeb i zainteresowań dzieci, rozmowy i kontakty z  rówieśnikami. Obserwacja dzieci, wspomaganie i korygowanie rozwoju – praca z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi. Prace porządkowe w sali.

8.15 - 8.30
Ruchowe zabawy poranne, ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe. Kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych. Pełnienie dyżuru.

8.30 - 9.00
Śniadanie – kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku. Przygotowanie do zajęć.

9.00 - 10.00
Zajęcia i zabawy edukacyjne kierowane przez nauczyciela realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela ( dzieci 3-4 letnie )

10.00 - 10.20
Czynności samoobsługowe przed wyjściem (toaleta, ubieranie się, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików  itp.).

10.20 - 11.20
Pobyt na świeżym powietrzu. Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze,  prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.  Spacery, wycieczki, obserwacje ukierunkowane dzieci poza terenem ogrodu przedszkolnego.W czasie niepogody zabawy ruchowe zorganizowane w sali przedszkolnej.

11.20 - 11.30
Czynności samoobsługowe w szatni, czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do obiadu. Pełnienie dyżuru."

11.30 - 12.00
Obiad. – kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole – realizacja zadań programowych w tym zakresie. Pełnienie dyżuru.Zabiegi higieniczne, profilaktyka stomatologiczna.

12.00 - 13.30
Leżakowanie, relaks, słuchanie bajek, muzyki ( grupa dzieci 3 letnich).

12.00 - 12.30
Relaks, słuchanie bajek, opowiadań czytanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt CD, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej (grupy starsze).

12.30 - 13.30
Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy  tematyczne, badawcze, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela itp. Wspomaganie i korygowanie rozwoju ( praca indywidualna ), zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dziecka, zabawy w ogródku przedszkolnym.

13.30 - 13.40
Czynności samoobsługowe, higieniczno-porządkowe, przygotowanie do podwieczorku, pełnienie dyżuru.

13.40 - 14.00
Podwieczorek. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżuru po posiłku.

14.00 - 16.00
Zabawy ruchowe, zabawy dowolne inspirowane przez dzieci, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zabawy badawcze, konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczno-techniczne,  zabawy ruchowe w ogródku przedszkolnym.Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.